„A kegyelem elég” – Missziói és hálaadó nap a nyugati egyházkerületben

dsc 0027A nyitottságot és befogadást jelképező tizenhét ajtó várta mindazokat, akik részt vettek a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület idei missziói napján, amelyet 2017. május 28-án, a sárvári Nádasdy-várban tartottak. A találkozó egyben a vasi egyházmegye hagyományos hálaadó napja is volt, amelynek gyülekezetei a vár felé vezető hídon felállított, kidekorált ajtók segítségével mutatták be értékeiket a vendégeknek.

A rendezvény mottóját Jézus ígérete adta: „Kezdettől velem!” (Jn 15,27b). A program kezdetén Kondora István, a város polgármestere és Ágh Péter, a régió országgyűlési képviselője köszöntötte a megjelenteket. Majd úrvacsorás istentisztelet következett, melyen Szemerei János püspök hirdette Isten igéjét.

A liturgiában Rostáné Piri Magda vasi, Szarka István fejér-komáromi, Kiss Miklós győr-mosoni és Mesterházy Balázs soproni esperesek mellett az egyházmegye területén szolgáló lelkészek működtek közre. A zenei kíséretet a lajoskomáromi fúvószenekar biztosította. Újszerű színfoltját jelentette az alkalomnak, hogy a liturgia egyes elemeihez kapcsolódva, rövid magyarázatok hangzottak el. Így mindenki jobban megérthette, mi miért történik az istentiszteleten.

„A kegyelem elég. Mindenre elég” – hangsúlyozta 2Kor 12,9 alapján tartott prédikációjában az egyházkerület lelkészi vezetője. A reformáció, amelynek indulására emlékezünk, a kegyelem újrafelfedezését jelentette – fogalmazott Szemerei János. Majd hozzátette: az elmúlt öt évszázadban nem azért maradtunk meg, mert olyan erősek voltunk, hanem a gyengeségünk ellenére. Ma is megtapasztalhatjuk, hogy a kegyelem számunkra is elég – biztatta a sátrat és az udvart megtöltő, több mint ezerhatszáz fős hallgatóságot a püspök.

Ezután úrvacsoraosztás zajlott több helyszínen, majd az adományok összegyűjtésére került sor, amelyekkel a Gusztáv Adolf Segélyszervezet céljait fogják támogatni. Végül, a záró áldás előtt a jelenlévő konfirmandusok részesülhettek személyes áldásban.

Az istentiszteletet követően a gyülekezetek felügyelői Mészáros Tamás kerületi felügyelő és dr. Smidéliusz László kerületi másodfelügyelő vezetésével koszorút helyeztek el a sárvári protestáns mártírok emléktáblájánál a vár udvarán.

Az ebédet a szarvasi diakónia szolgálói készítették, gulyáságyú segítségével. A közös étkezés után a belső és külső helyszíneken egymást követték a programok. A sátorban a nemescsói ifjúság adta elő a Luther Márton életét feldolgozó darabját Akinek szívében Krisztus keresztje… címmel. A kortárs ifjúsági énekekkel színesített színdarab hatalmas közönségsikert aratott. Az előadás emlékezetes pillanatát jelentette, amikor az Erős vár a mi Istenünk kezdetű ének felhangzásakor a közönség spontán módon felállt, és teli torokból együtt énekelt a szereplőkkel.

Ez alatt az idő alatt a közeli sportpályán a gyülekezetek focicsapatai három korcsoportban versengtek a kupáért. Az alsósok között végül a kőszegiek, a felső tagozatosoknál a répcelakiak, a felnőtt korosztályban pedig a bakonycsernyeiek szerezték meg az első helyet. Mindezzel párhuzamosan a gyerekeket is külön program várta a Palinta Társulat jóvoltából. Az ifjúság pedig a Luther-rajzfilmmel ismerkedhetett egy interaktív bemutató keretében, amelyet Sztrókay Edit vezetett.

A múzeum lovagtermében eközben az érdeklődők dr. Monok István előadását hallgathatták meg a Sylvester János-féle Újszövetség-fordítás keletkezéséről és hátteréről, majd Dinnyés József előadóművész, „daltulajdonos” koncertjében gyönyörködhettek, melynek során Huszár Gál énekeskönyvéből származó dallamok hangzottak fel.

Aki további élményekre vágyott, vagy szünetet akart tartani két program között, az felkereshette a hátsó udvaron felállított sátrakat, ahol a szombathelyi diakónia és a Ten Sing csoport mutatkozott be, illetve a répcelaki sajtmesterek és a sárvári lángososok vártak mindenkit kóstolóval. A főbejárat boltíve alatt a Luther Kiadó könyvei és a Reformátor Kézműves Sörfőzde termékei mellett a missziói napra készült pólókat és táskákat is meg lehetett vásárolni.

A tartalmas napot egy különleges ünnepi hangverseny zárta, amelyen Szigeti István zeneszerző műveiből hangzott el válogatás. A műsoron szereplő zenedarabok közül háromnak – köztük a Sylvester János Újszövetség-előszavának szövegére írt, Próféták által… című szerzeménynek – ez volt az ősbemutatója. A koncerten közreműködött a soproni Spontánusz Kórus, Kővári Eszter Sára énekművész, valamint az Erkel Ferenc Kamarazenekar, Alpaslan Ertüngealp karmester vezénylete alatt. Bár a zeneművek bemutatása a vártnál hosszabbra sikeredett, a kitartó hallgatóknak páratlan zenei élményben lehetett részük.

A záró hangverseny keretében került sor a Rostáné Piri Magda esperes asszony által elmondott úti áldásra. A vasi egyházmegye vezetője – a bejárat előtt kiállított ajtókra utalva – Jn 10,9 alapján Jézusról, az igazi ajtóról beszélt. Elmondta, hogy Jézus az, aki feltárja előttünk az életet és az üdvösséget; aki megnyit előttünk valami olyasmit, ami túl van az ismereteinken; és lehetőséget ad számunkra a teljes életre. Ezt a biztatást vitték magukkal mindazok, akik az egyházkerület távoli és közeli gyülekezeteiből eljöttek Sárvárra, hogy együtt adjanak hálát a reformáció ajándékaiért.

 

Kerületünk

Kerületünk

Kiadványaink

A Facebookon

Kapcsolatok