Történelmi távlatok és a jelen kihívásai – Kerületi közgyűlés

DSC 0007A reformációi emlékév ünnepi programjai és a gyülekezetek életének hétköznapi ügyei képezték a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület 2017. április 21-én, Veszprémben tartott közgyűlésének két fő témáját. Isó Zoltán helyi lelkész áhítatát követően Mészáros Tamás egyházkerületi felügyelő nyitotta meg az ülést, és megállapította a határozatképességet.

 

Ezután Szemerei János püspök ismertette a jelenlévőkkel a 2016. évről szóló jelentését. A reformáció indulásának ötszázadik évfordulójára utalva elmondta: „Bár mi, a mai kerületi közgyűlés tagjai, csak néhány évtizede élünk ezen a földön, de túlnyomó többségében azoknak az embereknek a több generációs leszármazottjaiként, lelki és szellemi örököseiként, akik a korábbi századokban éltek, akik alakították és sokszor elszenvedték hazánk és egyházunk nehéz történelmét.” Majd hozzátette: „Az a tény, hogy Isten megőrizte hazánkat és egyházunkat a sokszor kilátástalan és reménytelen időkben is, az Ő szeretetének és hatalmának a bizonysága. Az Isten gondviseléséről való történelmi tapasztalatunk reményt és erőt ad az előttünk lévő útra is.”

Az egyházkerület lelkészi vezetője beszélt az egyház életét érintő társadalmi változásokról is, köztük kiemelten az országon belüli és kívüli migrációról, a népesség átrendeződéséről. A kerület aktuális helyzetét illetően kiemelte, hogy a korábban tapasztalt égető lelkészhiány megszűnt.

Az elmúlt évet ötletekkel és eseményekkel teli esztendőként jellemezte beszámolójában Mészáros Tamás kerületi felügyelő. Kérte a jelenlévőket, hogy tegyék fel a kérdést, vajon a gyülekezeti megmozdulások a Jézus Krisztustól kapott megbízás alapján zajlottak-e? „Úgy vélem és tapasztalom, a mi hitelességünk helyben dől el. Azon, hogy meglátják-e rajtunk azt, ami az első keresztyénekről fennmaradt: hogy naponként összegyűlnek az ige körül, azt komolyan veszik és élik…” – fogalmazott.

Az egyházkerület elnökségének jelentéseit követően a kerületi tisztségviselők (missziói felelős, GAS-felelős, kerületi ügyész) beszámolói kerültek sorra. Majd öt gyülekezet támogatási kérelmét tárgyalták meg a közgyűlési tagok. A meghozott határozatok alapján a badacsonytomaji leánygyülekezet, illetve a mórichida-árpási társult egyházközség megkapták a kért egy-egy milliós hozzájárulást. A Bakonycsernyén, Sárbogárdon, valamint Szentantalfán tervezett felújítások elvégzéséhez ezen felül – a kerületi maradványkeret terhére – további összegekkel járult hozzá a közgyűlés.

Ezt követően a jelenlévők megszavazták a téti és a kisbaboti egyházközség társulását is, amelyet a győr-mosoni egyházmegye közgyűlése már előzetesen jóváhagyott.

A hivatalos határozatok meghozatala után szó esett a 2017-es évre tervezett további programokról. Rostáné Piri Magda vasi esperes tájékoztatást adott a május 28-án, Sárváron tartandó egyházmegyei hálaadó napról, amely egyben a kerület missziói napja is lesz. Az esperes asszony elmondta, hogy a nap úrvacsorai istentisztelettel kezdődik majd a Nádasdy-vár udvarán, mellyel párhuzamosan gyermekalkalmat is tartanak. Az ebédet a szarvasi diakónia csapata főzi gulyáságyúban. Délután különböző helyszíneken zajlanak majd az események. Többek között a nagysátorban megtekinthető lesz a nemescsói ifjúság reformációs darabja, a Közel zenekar koncertje, majd a Palinta társulat előadása a gyerekek számára. A szabadtéri színpadon pedig Szigeti István zeneszerző Reformáció-kantátájának ősbemutatójára kerül sor zenekarral, vegyeskarral és szólóénekesekkel. A lovagteremben Dinnyés József dalszerző ad koncertet, majd Monok István, az MTA könyvtárának vezetője mutatja be a Slyvester-féle Újszövetség hasonmás kiadását. A nap során a múzeum is ingyenesen látogatható. Sportvetélkedőt is szerveznek, melyre várják a gyülekezetek focicsapatait.

Az ülés külön színfoltját jelentette D. dr. Harmati Béla nyugalmazott püspök felszólalása, aki érdeklődő vendégként vett részt az alkalmon. A nyugdíjas egyházvezető hangsúlyozta: Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat és hit nélkül nem lehet gyülekezetet építeni és semmi mást. Majd arra hívta fel a jelenlévők figyelmét: „Itt vagyunk a reformáció évfordulóján, és annyi minden még nincs elvégezve. A legfontosabb, hogy belül, a szívekben legyen reformáció.” Végül bocsánatot kért mindazoktól a Dunántúlon, akiket valamilyen módon megbántott.

A naptáregyeztetést követően Mészáros Tamás bezárta a közgyűlést, majd Szemerei János püspökkel együtt ünnepélyesen átadta az egyházmegyék képviselőinek azokat az emléktáblákat, amelyek az egyházkerület által a gyülekezeteknek ajándékozott emlékfák mellé kerülnek majd.

Kerületünk

Kerületünk

Kiadványaink

A Facebookon

Kapcsolatok